Stěhování kanceláří i celých firem

Články partnerů

Moderní trh je doplněn o firmy zabývající se také stěhováním firmy. Zní to možná poněkud divně, ale tento požadovaný a náročný tip činnosti dosud nenašel žádný  oficiální název. Lidé, kteří se podílejí na přemisťování kanceláří z jednoho místa na druhé, provádějí plné a kvalitní řízení celého projektu a odvádějí dokonalou práci. V mnohých případech také najdou prostor vhodný k přemístění kanceláří, jsou instalovány elektrické a komunikační sítě, je vyvíjen interiérový design, přepravují kancelářský nábytek, kancelářské vybavení a další majetek nezbytný pro plnohodnotnou práci.

Hlavně nestěhovat nepořádek

Stěhování firmy, kanceláře, podniku představuje poměrně složitý případ a musíme se na vše co nejlépe připravit. Pokud něco v tomhle směru zanedbáme, může nám to zkomplikovat další práci. K celé realizaci je nutné zajistit si dostatek krabic, boxů, různých výplňových materiálů, jako jsou bublinkové fólie a to z důvodu, aby náš přepravovaný materiál, technika a jiné vybavení nepřišlo k úhoně.

Pracovníci odpovídající stěhovací firmy, kteří jsou odpovědní za plynulý chod celé realizace, si musejí dobře rozmyslet strategii stěhování. Také veškerá práce musí být dobře zorganizovaná, aby se po skončení celé akce mohla firma, kancelář opět zapojit do pracovního procesu. Vše nám mohou odpovědní pracovníci stěhovací firmy zařídit a v mnohých případech jde o stěhování na míru. Co je v tomhle směru opravdu důležité, je fakt, že s vyklízením starých prostor musíme myslet na to, abychom nebalili zbytečnosti nebo nepořádek, který jsme jednoduše nestihli vyklidit již před tím. Zkrátka stěhovat nepořádek se určitě nevyplatí. Jestliže se stěhujeme, děláme si tak vlastně generální úklid ve firemních věcech.

Hlavní je dobrá organizace

Během organizace rozsáhlého přesídlení kancelářských prostor je předběžně vypracován projekt, který předpokládá přemístění kanceláře jako událost, která má vlastní specifika, včetně jednoho pracovního balíčku s jasnou definicí: jejich začátek a konec, stanovené cíle a výsledky a samozřejmě přesné lhůty a rozpočet. K realizaci projektu je vytvořen tým zaměstnanců společnosti, protože je potřeba řízení celé akce. 

Systém práce

Doporučení pro ty, kteří chtějí profesionálně a hlavně dobře uspořádat přemístění kanceláří, by měly obsahovat několik faktů. Patří sem například dobře navržený plán pro umístění všech pracovníků, rozvržení a umístění nábytku, ve výrobních halách i rozmístění strojů, dále sem určitě patří i jejich zapojení a vyzkoušení, zda všechno funguje tak, jak má. Nesmíme zapomenout ani na připojení telefonu, internetu a počítačových sítí.

Nové prostředí

Když se tedy stěhujeme do nových pracovních prostor, zásadní změnou vlastně tak procházejí zaměstnanci firmy. Je proto důležité přizpůsobit nové prostředí všem zaměstnancům tak, aby se zde cítili stejně dobře, jako v předchozím působišti. Jde také o sociální zázemí a hlavně správné přizpůsobení nových prostor pro jejich práci. Na nové zázemí si člověk musí zvyknout a někdy trvá delší dobu, než se člověk zaklimatizuje.

Komentovat příspěvěk